Яблунівська громада

Чернігівська область, Прилуцький район

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Яблунівської сільської ради « Про затвердження ставок мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. за нерухоме майно фізичних осіб на 2022 рік»

Дата: 09.06.2021 14:59
Кількість переглядів: 388

   1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом регулювання.

Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб встановлюється відповідним органом місцевого самоврядування громади на території якої воно розташоване.

У разі не визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна або не оприлюднення її до початку звітного податкового року, об'єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів-фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання), виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди.

Проектом рішення Яблунівської сільської ради пропонується визначити мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що буде надаватись в оренду у 2022 році.

Сфера дії регуляторного акту розповсюджується на фізичних осіб – орендодавців та орендарів (крім орендарів-фізичних осіб, що не є суб’єктами господарювання), які згідно з підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України є податковими агентами платників податку – орендодавців, визначають під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухоме майно (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць такої оренди.

Згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2020 року № 311 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" прогнозна середньорічна опосередкована вартість 1 (одного) кв. метра житла з 01 жовтня 2020 року в Чернігівській області визначена на рівні 13248,00 грн.

Економічним підґрунтям проблеми є необхідність впорядкування розміру мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра нерухомого майна на території Яблунівської сільської територіальної громади. Затвердження сільською радою зазначеного показника на 2022 рік забезпечить надходження до бюджету територіальної громади додаткових коштів – податку на доходи фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) і відповідно з’явиться додаткова можливість збільшити соціальні виплати населенню.

   2. Визначення цілі регулювання.

Основною метою прийняття Яблунівською сільською радою рішення «Про затвердження ставок мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. за нерухоме майно фізичних осіб на 2022 рік» є: створення законодавчо-врегульованого правового простору; створення умов для легалізації діяльності суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на території громади.

   3. Альтернативні способи досягнення встановленої мети.

3.1. Не затверджувати проект рішення Яблунівської сільської ради «Про затвердження ставок мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. за нерухоме майно фізичних осіб на 2022 рік»

Якщо орган місцевого самоврядування не визначить мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднить її до початку звітного податкового року у спосіб, найбільш доступний для жителів територіальної громади, об’єкт обкладення податком на доходи з фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання) виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди, що може спричинити заниження обсягів нарахованого до сплати податку і відповідно зменшить надходження до бюджету. Отже, така альтернатива є неприйнятною.

3.2. Затвердити розмір мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна меншим ніж в 2020 році.

Дана альтернатива є неприйнятною в умовах збільшення прогнозної середньорічної опосередкованої вартості 1 кв. метра житла на 2,1 відсоток порівняно з 2020 роком. Таким чином, вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом прийняття рішення Яблунівської сільської ради «Про затвердження ставок мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. за нерухоме майно фізичних осіб на 2022 рік». Перевага обраного виду нормативно-правового регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості рішень сільської ради для виконання на території громади, що передбачено статтею 144 Конституції України та статтею 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Інших альтернативних способів (механізмів) досягнення мети не передбачено чинним законодавством. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної у пункті 1 цього Аналізу проблеми.

   4. Механізм і заходи, що забезпечують розв’язання проблеми.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу регуляторного впливу, повинно здійснюватися шляхом затвердження проекту рішення Яблунівської сільської ради «Про затвердження ставок мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. за нерухоме майно фізичних осіб на 2022 рік» з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Розробка проекту рішення Яблунівської сільської ради ««Про затвердження ставок мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. за нерухоме майно фізичних осіб на 2022 рік» здійснювалась за принципами:

- доцільності;

- адекватності;

- ефективності;

- збалансованості;

- передбачуваності;

- прозорості ;

- врахування громадської думки.

Даним регуляторним актом пропонується затвердити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра нерухомості, яка враховує діючу величину опосередкованої вартості одного квадратного метра нерухомого майна в Чернігівський області. Таким чином, мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території громади для проживання фізичних осіб пропонується визначити на рівні 22,08 грн.; для виробничої діяльності – 44,16 грн.; для комерційної діяльності – 66,24 грн. Ставки розроблені у відповідності до Методики, затвердженої постановою КМУ від 29.12.2010 року № 1253, обговорені на профільній депутатській комісії та доводяться до відома суб’єктів господарювання через засоби масової інформації.

   5. Обґрунтування можливості досягнення цілі.

Прийняття зазначеного рішення цілком забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу. Впровадження рішення після його прийняття має здійснюватися:

- сільською радою – в частині встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Яблунівської сільської територіальної громади та оприлюднення рішення у спосіб, найбільш доступний для жителів громади;

- ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, яка згідно з підпунктом 168.4.6 пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу України має здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку на доходи фізичних осіб.

   6. Визначення очікуваних результатів прийняття акту.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигоди та витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громадян, контролюючи органи та органи місцевого самоврядування.

Сфера впливу РА.

1. Сфера інтересів сільської влади .

Вигоди:

- збільшення надходжень до сільського бюджету;

- легалізація діяльності суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

Витрати:

- витрати на супроводження процедури впровадження регуляторного акту та відстеження його дії.

2. Сфера інтересів суб’єктів господарювання.

Вигоди:

- нормативно-правове врегулювання даного питання.

Витрати:

- передбачаються витрати пов’язані зі сплатою податку на доходи фізичних осіб, від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

3. Сфера інтересів громадян.

Вигоди:

- забезпечення можливості збільшення видатків бюджету на розвиток громади та його соціальної інфраструктури. Витрати:

- відсутні.

   7. Обгрунтування терміну чинності регуляторного акту.

Термін дії даного регуляторного акту протягом 2022 року, так як у відповідності до Методики показник мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна розраховується з урахуванням показника опосередкованої вартості спорудження житла, визначений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затверджується щорічно. Рішення може бути переглянуто (внесені зміни, продовжено, скасовано) за підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та у разі зміни чинного законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин. Зміни будуть вноситися згідно з регуляторною процедурою.

   8. Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники: -динаміка кількості платників податку на доходи фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);

-обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

   9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності.

Відстеження результатів акту буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження через 9 місяців після набрання чинності даним регуляторним актом. У разі продовження строку дії рішення на наступні податкові періоди повторне відстеження – не пізніше двох років з дня набрання чинності та періодичне відстеження раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Для проведення відстеження будуть використані статистичні показники щодо надходжень до сільського бюджету та інформація ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ області до динаміки росту чи зменшення платників податку на доходи фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь