Яблунівська громада

Чернігівська область, Прилуцький район

БЮДЖЕТ 2023

                                                        УКРАЇНА

ЯБЛУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ПРИЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Двадцять третя сесія восьмого скликання

Рішення

23 грудня 2022 року                                                                                                    с.Яблунівка     

Про бюджет Яблунівської

сільської  територіальної громади на 2023 рік

 (код бюджету 25560000000)

             Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку сільської ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 33 935 300,00  гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету –  33 532 100,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 403 200,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 33 935 300,00   гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 32 932 100,00  гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 1 003 200,00    гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 600 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 600 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 6500,00 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

  3.  Затвердити на 2023 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком   4 до цього рішення. Відповідно до частини 2 статті 101  Бюджетного кодексу України передача та умови використання отримувачем коштів інших субвенцій  (у тому числі на оплату поточних та капітальних видатків бюджетних установ, тощо)  повинні бути викладені у спільному договорі між надавачем субвенції та її отримувачем.

Рішення про передачу/прийняття бюджетних ресурсів приймається обома місцевими радами та затверджується у відповідних місцевих бюджетах.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського  бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 6 191 900,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені частиною першою статті 72 та частиною першою статті 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69 1 , частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

  1. заходи з охорони навколишнього природного середовища,
    відповідно до затвердженої програми (за рахунок джерел, визначених
    підпунктами 1 та 2 пункту 6 цього рішення);

2) видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок сільського бюджету (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 6 цього рішення).

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та  перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 

10. Відповідно до  частини п’ятої статті 43 та пункту 2 частини першої статті 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому відділу  сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових  касових  розривів сільського бюджету пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм впродовж 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2023 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державної казначейської служби України, у межах виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних
бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у  кошторисі.

12. Відповідно  статті 23 Бюджетного кодексу  України дозволити:
             -
за рішенням виконавчого комітету сільської ради  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд сільського бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку та надання кредитів з сільського бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
             - фінансовому відділу сільської ради за розпорядженням сільського голови здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету(з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, між кодами функціональної та економічної  класифікації видатків бюджету, у тому числі збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення видатків споживання.       

     13. Надати право розпорядженням сільського голови за погодженням комісією з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку Яблунівської сільської ради  (з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради) - вносити зміни до бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік у частині міжбюджетних трансфертів в період між пленарними засіданнями сільської ради за поданням фінансового відділу .

13. Здійснювати з 01 січня 2023 року з бюджету територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 2 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

 14. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2023 року і діє по 31 грудня 2023 року.

 15. Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 16. Секретарю сільської ради забезпечити  оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття  відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Фінансовому відділу сільської ради  забезпечити у разі необхідності внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення або забезпечити внесення таких змін за розпорядженням сільського голови після підписання цього рішення.

          18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку  Яблунівської сільської ради.

 

Сільський голова                                                     Вікторія СІМ’ЯЧКО            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        УКРАЇНА

ЯБЛУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ПРИЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Двадцять третя сесія восьмого скликання

Рішення

23 грудня 2022 року                                                                                                    с.Яблунівка     

Про бюджет Яблунівської

сільської  територіальної громади на 2023 рік

 (код бюджету 25560000000)

             Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку сільської ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 33 935 300,00  гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету –  33 532 100,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 403 200,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 33 935 300,00   гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 32 932 100,00  гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 1 003 200,00    гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 600 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 600 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 6500,00 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

  3.  Затвердити на 2023 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком   4 до цього рішення. Відповідно до частини 2 статті 101  Бюджетного кодексу України передача та умови використання отримувачем коштів інших субвенцій  (у тому числі на оплату поточних та капітальних видатків бюджетних установ, тощо)  повинні бути викладені у спільному договорі між надавачем субвенції та її отримувачем.

Рішення про передачу/прийняття бюджетних ресурсів приймається обома місцевими радами та затверджується у відповідних місцевих бюджетах.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського  бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 6 191 900,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені частиною першою статті 72 та частиною першою статті 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69 1 , частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

  1. заходи з охорони навколишнього природного середовища,
    відповідно до затвердженої програми (за рахунок джерел, визначених
    підпунктами 1 та 2 пункту 6 цього рішення);

2) видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок сільського бюджету (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 6 цього рішення).

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та  перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 

10. Відповідно до  частини п’ятої статті 43 та пункту 2 частини першої статті 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому відділу  сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових  касових  розривів сільського бюджету пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм впродовж 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2023 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державної казначейської служби України, у межах виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних
бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у  кошторисі.

12. Відповідно  статті 23 Бюджетного кодексу  України дозволити:
             -
за рішенням виконавчого комітету сільської ради  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд сільського бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку та надання кредитів з сільського бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
             - фінансовому відділу сільської ради за розпорядженням сільського голови здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету(з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, між кодами функціональної та економічної  класифікації видатків бюджету, у тому числі збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення видатків споживання.       

     13. Надати право розпорядженням сільського голови за погодженням комісією з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку Яблунівської сільської ради  (з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради) - вносити зміни до бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік у частині міжбюджетних трансфертів в період між пленарними засіданнями сільської ради за поданням фінансового відділу .

13. Здійснювати з 01 січня 2023 року з бюджету територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 2 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

 14. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2023 року і діє по 31 грудня 2023 року.

 15. Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 16. Секретарю сільської ради забезпечити  оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття  відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Фінансовому відділу сільської ради  забезпечити у разі необхідності внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення або забезпечити внесення таких змін за розпорядженням сільського голови після підписання цього рішення.

          18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку  Яблунівської сільської ради.

 

Сільський голова                                                     Вікторія СІМ’ЯЧКО            

   

 

 

      Додаток 1    
      до рішення ____________ ради  
      "Про _____________ бюджет на 2023 рік"
           
ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2023 рік
2556000000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   19 566 100,00 19 558 100,00 8 000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   10 053 300,00 10 053 300,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 10 053 300,00 10 053 300,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 4 841 300,00 4 841 300,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 5 184 000,00 5 184 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  300,00 300,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  0,00 0,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  0,00 0,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  0,00 0,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 300,00 300,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 300,00 300,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   216 400,00 216 400,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  216 400,00 216 400,00 0,00 0,00
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 21 400,00 21 400,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 9 288 100,00 9 288 100,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  4 607 200,00 4 607 200,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  1 700,00 1 700,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  142 700,00 142 700,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  51 200,00 51 200,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4 172 000,00 4 172 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  147 000,00 147 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  60 600,00 60 600,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   4 680 900,00 4 680 900,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  616 400,00 616 400,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  4 062 000,00 4 062 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
19010000 Екологічний податок  8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   396 600,00 1 400,00 395 200,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 400,00 1 400,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   100,00 100,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   395 200,00 0,00 395 200,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  395 200,00 0,00 395 200,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  395 200,00 0,00 395 200,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 19 962 700,00 19 559 500,00 403 200,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   13 972 600,00 13 972 600,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   13 972 600,00 13 972 600,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 6 847 800,00 6 847 800,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація  6 847 800,00 6 847 800,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6 953 300,00 6 953 300,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  6 953 300,00 6 953 300,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 171 500,00 171 500,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 171 500,00 171 500,00 0,00 0,00
X Разом доходів 33 935 300,00 33 532 100,00 403 200,00 0,00
           
           
  Секретар ради     Любов КАГАЛ  
           
           
           
           
           
           
           
           

 

      Додаток 2    
      до рішення ____________ ради  
      "Про _____________ бюджет на 2023 рік"
           
ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2023 рік
2556000000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
X Загальне фінансування 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
X Загальне фінансування 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
           
           
  Секретар ради     Любов КАГАЛ  
           
           
           
           
           
           
           
           

 

                        Додаток 3      
                        до рішення ____________ ради    
                        "Про _____________ бюджет на 2023 рік"  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2023 рік
2556000000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Яблунівська сільська рада 31 788 800,00 31 788 800,00 19 481 600,00 3 062 400,00 0,00 1 003 200,00 600 000,00 403 200,00 0,00 0,00 600 000,00 32 792 000,00
0110000     Яблунівська сільська рада 31 788 800,00 31 788 800,00 19 481 600,00 3 062 400,00 0,00 1 003 200,00 600 000,00 403 200,00 0,00 0,00 600 000,00 32 792 000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 8 461 900,00 8 461 900,00 5 795 300,00 946 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 461 900,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 3 949 500,00 3 949 500,00 1 945 100,00 362 100,00 0,00 259 400,00 0,00 259 400,00 0,00 0,00 0,00 4 208 900,00
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 6 382 800,00 6 382 800,00 2 682 000,00 1 571 800,00 0,00 75 800,00 0,00 75 800,00 0,00 0,00 0,00 6 458 600,00
0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 6 953 300,00 6 953 300,00 5 699 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 953 300,00
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 707 500,00 707 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 500,00
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 400,00
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1 403 000,00 1 403 000,00 1 138 500,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 1 458 000,00
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 82 000,00 82 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 689 500,00 2 689 500,00 1 874 800,00 108 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 694 500,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 828 400,00 828 400,00 279 500,00 74 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828 400,00
0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
3700000     Фінансовий відділ Яблунівської сільської ради 1 143 300,00 1 143 300,00 760 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 143 300,00
3710000     Орган з питань фінансів 1 143 300,00 1 143 300,00 760 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 143 300,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 996 700,00 996 700,00 760 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996 700,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 146 600,00 146 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 600,00
X X X УСЬОГО 32 932 100,00 32 932 100,00 20 241 700,00 3 062 400,00 0,00 1 003 200,00 600 000,00 403 200,00 0,00 0,00 600 000,00 33 935 300,00
                               
                               
  Секретар ради           Любов КАГАЛ              
                               

 

            Додаток 6      
           
            до проекту рішення  сесії Яблунівської сільської ради  ««Про бюджет Яблунівської  сільської територіальної  громади на 2023 рік»
Розподіл витрат  бюджету Яблунівської сільської  територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році
код бюджету 25560000000              
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Яблунівської сільська рада     6 191 900,00 5 848 700,00 343 200,00 -
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат та інших заходів Яблунівської сільської ради на 2022-2026 роки   14 500,00 14 500,00 - -
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма  харчування дітей у закладах дошкільної освіти на 2023 рік   882 600,00 623 200,00 259 400,00  
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Програми харчування, оздоровлення та відпочинку дітей у закладах загальної середньої освіти на 2023 рік     711 400,00 635 600,00 75 800,00  
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма підтримки обдарованиї учнівської молоді Яблунівської сільської ради на 2022-2025 роки   5 000,00 5 000,00    
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма фінансової підтримки первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення медичної допомоги населенню громади на 2023 рік   707 500,00 707 500,00 - -
113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку Соціальний захист окремих категорій населення Яблунівської сільської ради  на 2023 рік   1 000,00 1 000,00 - -
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, на підвідомчій території Яблунівської сільської ради на 2022-2026 роки.   11 000,00 11 000,00 - -
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма компенсації фізичним особам ,які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі  Яблунівської сільської ради на 2023 рік   100 000,00 100 000,00 - -
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 'Соціальний захист окремих категорій населення Яблунівської сільської ради  на 2022 рік   26 000,00 26 000,00 - -
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма організації та проведення громадських робіт на території Яблунівської сільської ради на 2022-2026 роки   59 000,00 59 000,00 - -
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 'Соціальний захист окремих категорій населення Яблунівської сільської ради  на 2023 рік   83 000,00 83 000,00 - -
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма матеріально-технічного та фінансового забезпечення КЗ "Центр дозвілля, культури та розвитку" на території Яблунівської сільської ради на 2023 рік   2 689 500,00 2 689 500,00    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою населених пунктів Яблунівської сільської ради на 2022-2026 роки   828 400,00 828 400,00    
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма розвитку цивільного захисту в Яблунівській  сільській раді на 2023 рік   50 000,00 50 000,00 - -
.0118330 8330 .0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Програма охорони навколишнього природного середовища Яблунівської сільської ради на 2022-2023 роки   8 000,00   8 000,00  
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони Програма територіальної оборони Яблунівської сільської ради на 2022-2023 роки   15 000,00 15 000,00 - -
X X X УСЬОГО X X 6 191 900,00 5 848 700,00 343 200,00 0,00
                   
                   
                   
                   
                   

 

          Додаток 5 до проекту рішення  сесії Яблунівської сільської ради  ««Про бюджет Яблунівської  сільської територіальної  громади на 2023 рік»
РОЗПОДІЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт  об`єктів  виробничої, комунікаційної  та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2023 році
код бюджету 25560000000                
Код                                                                                          Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код                                                    Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код                                                                                                                 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта будівництва/ вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість  будівництва, гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Яблунівська сільська рада     600000,00   600000,00  
0110000     Яблунівська сільська рада     600000,00 0,00 600000,00  
0117321 7321 0443 Будівництво-1 освітніх установ та закладів «Капітальний ремонт твердопаливної котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Дубовий Гай Прилуцького району Чернігівської області» 2023 600000,00   600000,00 100
    Х Х Х УСЬОГО Х Х Х   600000,00 Х
                   
                   

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь