Яблунівська громада

Чернігівська область, Прилуцький район

Бюджет 2023

                                                        УКРАЇНА

ЯБЛУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ПРИЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Двадцять третя сесія восьмого скликання

Рішення

23 грудня 2022 року                                                                                                    с.Яблунівка     

Про бюджет Яблунівської

сільської  територіальної громади на 2023 рік

 (код бюджету 25560000000)

             Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку сільської ради,  сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 33 935 300,00  гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету –  33 532 100,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 403 200,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 33 935 300,00   гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 32 932 100,00  гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 1 003 200,00    гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 600 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 600 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 6500,00 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

  3.  Затвердити на 2023 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком   4 до цього рішення. Відповідно до частини 2 статті 101  Бюджетного кодексу України передача та умови використання отримувачем коштів інших субвенцій  (у тому числі на оплату поточних та капітальних видатків бюджетних установ, тощо)  повинні бути викладені у спільному договорі між надавачем субвенції та її отримувачем.

Рішення про передачу/прийняття бюджетних ресурсів приймається обома місцевими радами та затверджується у відповідних місцевих бюджетах.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського  бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 6 191 900,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені частиною першою статті 72 та частиною першою статті 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69 1 , частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

 1. заходи з охорони навколишнього природного середовища,
  відповідно до затвердженої програми (за рахунок джерел, визначених
  підпунктами 1 та 2 пункту 6 цього рішення);

2) видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок сільського бюджету (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 6 цього рішення).

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та  перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 

10. Відповідно до  частини п’ятої статті 43 та пункту 2 частини першої статті 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому відділу  сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових  касових  розривів сільського бюджету пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм впродовж 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2023 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державної казначейської служби України, у межах виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних
бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у  кошторисі.

12. Відповідно  статті 23 Бюджетного кодексу  України дозволити:
             -
за рішенням виконавчого комітету сільської ради  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд сільського бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку та надання кредитів з сільського бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
             - фінансовому відділу сільської ради за розпорядженням сільського голови здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету(з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, між кодами функціональної та економічної  класифікації видатків бюджету, у тому числі збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення видатків споживання.       

     13. Надати право розпорядженням сільського голови за погодженням комісією з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку Яблунівської сільської ради  (з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради) - вносити зміни до бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік у частині міжбюджетних трансфертів в період між пленарними засіданнями сільської ради за поданням фінансового відділу .

13. Здійснювати з 01 січня 2023 року з бюджету територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 2 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

 14. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2023 року і діє по 31 грудня 2023 року.

 15. Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 16. Секретарю сільської ради забезпечити  оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття  відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Фінансовому відділу сільської ради  забезпечити у разі необхідності внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення або забезпечити внесення таких змін за розпорядженням сільського голови після підписання цього рішення.

          18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку  Яблунівської сільської ради.

 

Сільський голова                                                     Вікторія СІМ’ЯЧКО            

   

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту  рішення «Про бюджет Яблунівської сільської територіальної громади на 2023 рік»

(2556000000)

 

Проект сільського бюджету на 2023 рік сформовано з урахуванням змін,  внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Показники соціальних стандартів та обсяги трансфертів з державного та місцевих  бюджетів враховано із Закону України  «Про Державний бюджет України на 2023 рік», з врахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами)  та інших нормативних  документів, що стосуються питань економічного і соціального розвитку країни та області, місцевих регіональних та державних цільових програм на 2023 - 2025 роки.

Прогноз показників сільського бюджету

за основними видами доходів та видатків на 2023 рік

 

Дохідна частина проекту сільського бюджету на 2023 рік розроблена на основі норм Бюджетного, Податкового кодексів України та Закону України Про Державний бюджет України на 2023 рік.

При прогнозуванні дохідної частини сільського бюджету було враховано:                                         

статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані  показники економічного і соціального розвитку громади за 2022 рік та прогнозні на 2023 рік;

фактичне виконання дохідної частини сільського бюджету за результатами 2020-2021 років та 10 місяців поточного року;

продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного на 4 % нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;

періоди дії воєнного стану в Україні та його вплив на соціально-економічний розвиток територіальних громад;

В цілому, показник  доходів сільського бюджету на 2023 рік обраховано в сумі 33 935 300  грн., у тому числі :

 • доходи загального фонду       – 33 532 100 грн.;
 • доходи спеціального фонду    – 403 200 грн.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд

 

 Прогнозний показник  доходів загального фонду   сільського бюджету (без трансфертів) на 2023 рік збільшується на 9 %,  у порівнянні із затвердженим планом доходів на 2022 рік.

Податок на доходи фізичних осіб і надалі залишається найвагомішим джерелом доходів сільського бюджету у наступному році і,  питома вага його в доходах загального фонду бюджету (без трансфертів), складатиме  – 51,9 %. За статтею 64 Бюджетного кодексу  України норматив зарахування до сільського бюджету податку на доходи фізичних осіб і на 2023 рік залишається на рівні 64,0 %  від загального обсягу надходжень, що справляється на території Яблунівської територіальної громади.

Надходження  податку на доходи фізичних осіб зпрогнозовано згідно аналізу надходжень програмного забезпечення АІС Логіка, звітів наданих державною податковою інспекцією  та за даними звітності органу Держказначейства, у сумі 10 053 300 грн., що становить 84,3 % планових надходжень за 2022 рік. Факторами впливу на спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2023 році до очікуваного показника 2022 року, є ділова активність суб’єктів господарювання , виходячи із можливостей в періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

 

Прогнозні показники розраховані та базуються між фактичними надходженнями податку та середньою заробітною платою штатних працівників, кількістю працюючих, ставкою податку, а також з урахуванням змін в обліку статистичних показників заробітної плати штатних працівників.

У складі  надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2023 рік враховано також:

- податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати у сумі  4 841 300 грн.;

- податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плати у сумі  5 184 000 грн.;

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування у сумі 28 000 грн.

 

          Показники рентної плати за використання лісових ресурсів на 2023 рік не планується в зв’язку з призупиненням діяльності ДП "НІЖИНСЬКИЙ ЛІСГОСП", який проводив свою діяльність на території громади.

 

           Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та тютюнових виробів до бюджету сільської територіальної громади  в обсязі216 400 грн.  

   

 

 

Місцеві податки

 

Розрахунок прогнозної суми надходжень до загального фонду місцевих податків і зборів здійснено на підставі розділу ХІІ  та ХІV Податкового кодексу України. Відповідно до Податкового кодексу України з урахуванням  внесених змін до місцевих податків та зборів належать два податки (податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортний податок, єдиний податок)

 1. Розрахунок податку за землю на 2023 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності.

          Прогнозний  показник плати за землю до бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік становить 4 430 800 грн.

          Прогноз надходжень плати за землю розраховано із врахуванням підпункту 69.14 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, що діє по 31 грудня року наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан.

 1. Розрахунок показника суми  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2023 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб і становить 151 400,00 грн., що менше очікуваного виконання за 2022 рік на 23 %. Зменшення надходжень, в основному, прогнозується по сплаті такого податку фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості.

          Прогнозний розрахунок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розраховано із врахуванням підпункту 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, який визначає порядок сплати такого податку в умовах воєнного стану.

 

 1. Прогнозна сума єдиного податку на 2023 рік становить 4 680 900,00 грн.    При розрахунку суми єдиного податку на 2023 рік було враховано пункт 9 підрозділу 8 розділу  XX Податкового кодексу України, зокрема визначено, що тимчасово, з 01.04.2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи – підприємці та юридичні особо – суб’єкти господарювання будь якої організаційно-правової форми, та до таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах , із застосуванням ставки єдиного податку 2 відсотки.

 

          Надходження плати за надання адміністративних послуг на 2023 рік зпрогнозовано у сумі 100 грн. складуть надходження від сплати державного мита.       

 

 

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

         Надходження до спеціального фонду сільського бюджету на 2023 рік, плануються на загальну суму за 398 200 грн.

          Основним джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ. Загальний обсяг таких надходжень у 2023 році планується у сумі 390 200 грн., а саме від надходжень : батьківської плати за харчування вихованців у дошкільних навчальних закладах – 259 400 грн., платні послуги КЗ «Центр надання соціальних послуг» Яблунівської с/р – 55000 грн, платні послуги КЗ «Центр культури, дозвілля та розвитку» Яблунівської с/р – 5000 грн.

         Надходження екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – складуть 8000 грн.

          До бюджету розвитку сільського бюджету у 2023 році заплановано надходження  за рахунок передачі коштів із загального до спеціального в  сумі 600 000 грн.

 

Видатки  сільського  бюджету

Розрахунок видатків бюджету Яблунівської сільської територіальної громади здійснено на основі положень  Бюджетного кодексу України зі змінами та показників, включених до Закону України  “Про Державний бюджет України  на 2023 рік”, із врахуванням основних макропоказників соціально – економічного розвитку країни та соціальних стандартів на 2023 рік, а саме:

-  розміру  мінімальної заробітної плати з 1  січня 2023 року – 6 700 грн.  (ріст 3,1 %  до 1 січня  2022 року);

-  розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду  Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року – 2 893 грн. ;

- росту індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року – 130,0 відсотків;

- прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 589 грн., а для таких основних соціальних і демографічних груп населення :

дітей віком до 6 років – 2 272 грн.;

дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн.;

працездатних осіб – 2 684 грн.;

осіб, які втратили працездатність – 2 093 грн.

Також, під час формування видаткової частини сільського бюджету на 2023 рік, у повному обсязі враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ і інші комунальні послуги.

 

Таким чином, загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2023 рік передбачається  у сумі 33 935 300 грн., у тому числі по загальному фонду – 32 932 100 грн., по спеціальному фонду –  1 003 200 грн.

 

За рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду сільського бюджету, встановлюється профіцит по загальному фонду та дефіцит по спеціальному фонду сільського бюджету у сумі 600 000 грн. на обсяг коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, (спеціального фонду), для проведення капітальних видатків.

 

 

Видатки на оплату праці по установах, які будуть фінансуватися із сільського бюджету,  складуть 25 006 200 грн., що складає 75,9 % загального обсягу видатків по загальному фонду.

Видатки на оплату енергоносіїв  складуть 3 062 400 грн, що складає 9,3 %%  загального обсягу видатків по загальному фонду.

 

Видатки по галузі «Державне управління» передбачено у сумі 9 458 600  грн., у тому числі видатки на оплату праці працівників органу місцевого самоврядування складуть 8 068 800 грн.

На утримання фінансового відділу передбачається спрямувати 996 700 грн., у т.ч. на оплату праці – 927 300 грн.

 

У видатках бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік передбачаються видатки на реалізацію завдань Програми з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат та інших заходів Яблунівської сільської ради  на 2022-2026 роки у сумі 14500 грн.

 

На фінансування галузі «Освіта» у сільському бюджеті заплановано 18 225 800 грн., у тому числі по загальному фонду 17 290 600 грн., по спеціальному фонду – 935 200 грн.

         Загальний обсяг видатків, який буде спрямовано по загальному фонду сільського бюджету на оплату праці  працівників освітніх закладів, буде складати 12 718 100 грн.                                                                                                          Обсяг видатків

          На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачається спрямувати 3 867 800 грн.                                                                                                                                                                                                                                      -                                                                                                                   - 4 закладиОбсяг видатків, який буде спрямовано із загального фонду сільського бюджету на оплату праці працівників освітянських закладів буде складати 49 310 700

           Видатки на харчування вихованців дошкільних установ у 2023році прогнозуються у сумі 882 600 грн., із них за рахунок місцевого бюджету –623 200 грн. (Вартість харчування 1 діто/дня  прогнозується у сумі 72,16 грн.).

Видатки на харчування учнів ЗЗСО у 2023 році прогнозуються у сумі 711 400 гр. ., із них за рахунок місцевого бюджету –635 600 грн. (Вартість харчування 1 діто/дня у ЗЗСО буде складати  33,60 грн.)                                                                                                                                                                                                                                     В                                                                                                                   

           У видатках загального фонду, також заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -   фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів у сумі 6 953 300 грн. .(у порівнянні з 2022 році зменшення становить 869 500,00грн).  Дефіцит видатків на оплату праці педагогічних працівників на 2023 рік складає 3 391 400,00 грн. З місцевого бюджету виділено 627 600 грн для часткового покриття цього дефіциту.   

 

 

 

Обсяг видатків спеціального фонду в галузі освіти :

 • за рахунок власних надходжень бюджетних установ, буде складати 335 200 грн., (батьківська плата за харчування дітей ).
 •           за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального заплановано на капітальний ремонт твердопаливної котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Дубовий Гай в сумі 600 000,00 грн

 

Передбачені кошти в сумі 5000 грн. на програму підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді Яблунівської сільської ради на 2023 рік.

 

 

  По галузі «Охорона здоров’я» передбачено видатки  по загальному фонду у 707 500 грн., згідно Програми фінансової підтримки первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення медичної допомоги населенню громади на 2023 рік

 

По галузі «Соціального захисту та соціального забезпечення» заплановано видатки по загальному фонду на  суму 1 719 400 грн., в тому числі:

         

          На функціонування  комунального закладу «Центр надання соціальних послуг», що є розпорядником 3 ступеню місцевого бюджету, передбачено на 2023 рік в розмірі 1 403 000, грн., з  них на оплата праці  – 1 389 000 грн., Видатки  спрямовані для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю; забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її потребуватимуть ,обслуговування одиноких, одиноко проживаючих, непрацездатного віку непрацездатних осіб.

Обсяг  видатків по соціальному захисту, головним розпорядником яких є сільська рада, в згідно місцевих програм складає:

110 000,00Програма соціального захисту окремих категорій населення Яблунівської сільської ради на 2023 рік

82 000,00 – Програма організації та проведення громадських робіт на території Яблунівської сільської ради на 2022-2026 роки

100 000,00- Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Яблунівської с/ради на 2023 рік

11 000,00 - Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на підвідомчій території Яблунівської сільської ради на 2022-2026 роки  

          13 400,00   -   на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

                           

Обсяг видатків на “Культуру і мистецтво” по загальному фонду передбачено у сумі 2 689 500 грн., у тому числі видатки на оплату праці працівників КЗ "Центр дозвілля, культури та розвитку"» – 2 407 300 грн.. , видатки на енергоносії – 108 000 грн. Видатки спеціального фонду будуть складати  5000 грн.

 

 

         Видатки на “Житлово – комунальне господарство” передбачено у розмірі 828 400 грн,  згідно програми благоустрою населених пунктів  Яблунівської сільської ради на 2022-2026 рік Видатки спрямовано на  організацію благоустрою населених пунктів . По загальному фонду  винагорода по договорам ЦПХ – 341 000,00 грн., оплата послуг – 235 000,00 грн, оплата електроенергії  вуличного освітлення –  74 500,00 грн., придбання господарських та будівельних матеріалів, палива - 177 500,00 грн:  

 

Також,  в проекті бюджету на 2023 рік  передбачено  видатки у сумі 12000 грн. для сплати  Яблунівською сільською радою членських внесків до Всеукраїнської Асоціації міст України.

 

По галузі «Інша діяльність» заплановано видатки :

по загальному фонду на  суму 65 000 грн., в тому числі:

згідно Програми «Розвитку цивільного захисту в Яблунівській сільській раді на 2022рік» в  сумі 50 000 грн;

згідно Програми територіальної оборони Яблунівської сільської ради на 2022-2023 роки в сумі 15 000 грн;

по спеціальному фонду на виконання робіт по природоохоронних заходах, за рахунок надходжень коштів по екологічному  податку, передбачається спрямувати 8 000 грн. (згідно Програми охорони навколишнього природного середовища Яблунівської сільської ради на 2022-2023 роки)

Міжбюджетні трансфетри

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надається сільському бюджету у 2023 році з державного бюджету та інших місцевих бюджетів, передбачено у

сумі   грн., у тому числі:

 • базова дотація у сумі 6 847 800 грн.;
 • освітня субвенція у сумі 6 953 300 грн.;
 • інша субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)– 13 400 грн.
 • інша субвенція від Сухополов’янської ТГ для підвезення учнів) – 158 100 грн

З сільського бюджету прогнозується передача іншої субвенції до селищного бюджету Линовицької територіальної громади:

-   146 600,00 грн на підвезення учнів з с.Білошапки до ЗОШ с.Линовиця

       

 

Начальник відділу                                                  Оксана ХОРОШКО

 

      Додаток 1    
      до рішення ____________ ради  
      "Про _____________ бюджет на 2023 рік"
           
ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2023 рік
2556000000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   19 566 100,00 19 558 100,00 8 000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   10 053 300,00 10 053 300,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 10 053 300,00 10 053 300,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 4 841 300,00 4 841 300,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 5 184 000,00 5 184 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  300,00 300,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  0,00 0,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  0,00 0,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  0,00 0,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 300,00 300,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 300,00 300,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   216 400,00 216 400,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  216 400,00 216 400,00 0,00 0,00
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 21 400,00 21 400,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 9 288 100,00 9 288 100,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  4 607 200,00 4 607 200,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  1 700,00 1 700,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  142 700,00 142 700,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  51 200,00 51 200,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4 172 000,00 4 172 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  147 000,00 147 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  60 600,00 60 600,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   4 680 900,00 4 680 900,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  616 400,00 616 400,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  4 062 000,00 4 062 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
19010000 Екологічний податок  8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   396 600,00 1 400,00 395 200,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 400,00 1 400,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   100,00 100,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   395 200,00 0,00 395 200,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  395 200,00 0,00 395 200,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  395 200,00 0,00 395 200,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 19 962 700,00 19 559 500,00 403 200,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   13 972 600,00 13 972 600,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   13 972 600,00 13 972 600,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 6 847 800,00 6 847 800,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація  6 847 800,00 6 847 800,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6 953 300,00 6 953 300,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  6 953 300,00 6 953 300,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 171 500,00 171 500,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 171 500,00 171 500,00 0,00 0,00
X Разом доходів 33 935 300,00 33 532 100,00 403 200,00 0,00
           
           
  Секретар ради     Любов КАГАЛ

 

 

      Додаток 2    
      до рішення ____________ ради  
      "Про _____________ бюджет на 2023 рік"
           
ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2023 рік
2556000000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
X Загальне фінансування 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
X Загальне фінансування 0,00 -600 000,00 600 000,00 600 000,00
           
           
  Секретар ради     Любов КАГАЛ  

 

                        Додаток 3      
                        до рішення ____________ ради    
                        "Про _____________ бюджет на 2023 рік"  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2023 рік
2556000000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Яблунівська сільська рада 31 788 800,00 31 788 800,00 19 481 600,00 3 062 400,00 0,00 1 003 200,00 600 000,00 403 200,00 0,00 0,00 600 000,00 32 792 000,00
0110000     Яблунівська сільська рада 31 788 800,00 31 788 800,00 19 481 600,00 3 062 400,00 0,00 1 003 200,00 600 000,00 403 200,00 0,00 0,00 600 000,00 32 792 000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 8 461 900,00 8 461 900,00 5 795 300,00 946 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 461 900,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 3 949 500,00 3 949 500,00 1 945 100,00 362 100,00 0,00 259 400,00 0,00 259 400,00 0,00 0,00 0,00 4 208 900,00
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 6 382 800,00 6 382 800,00 2 682 000,00 1 571 800,00 0,00 75 800,00 0,00 75 800,00 0,00 0,00 0,00 6 458 600,00
0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 6 953 300,00 6 953 300,00 5 699 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 953 300,00
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 707 500,00 707 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707 500,00
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 400,00
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1 403 000,00 1 403 000,00 1 138 500,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 1 458 000,00
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 82 000,00 82 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 689 500,00 2 689 500,00 1 874 800,00 108 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 694 500,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 828 400,00 828 400,00 279 500,00 74 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828 400,00
0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
3700000     Фінансовий відділ Яблунівської сільської ради 1 143 300,00 1 143 300,00 760 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 143 300,00
3710000     Орган з питань фінансів 1 143 300,00 1 143 300,00 760 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 143 300,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 996 700,00 996 700,00 760 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996 700,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 146 600,00 146 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 600,00
X X X УСЬОГО 32 932 100,00 32 932 100,00 20 241 700,00 3 062 400,00 0,00 1 003 200,00 600 000,00 403 200,00 0,00 0,00 600 000,00 33 935 300,00
                               
                               
  Секретар ради           Любов КАГАЛ              

 

код бюджету 25560000000              
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Яблунівської сільська рада     6 191 900,00 5 848 700,00 343 200,00 -
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат та інших заходів Яблунівської сільської ради на 2022-2026 роки   14 500,00 14 500,00 - -
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма  харчування дітей у закладах дошкільної освіти на 2023 рік   882 600,00 623 200,00 259 400,00  
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Програми харчування, оздоровлення та відпочинку дітей у закладах загальної середньої освіти на 2023 рік     711 400,00 635 600,00 75 800,00  
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма підтримки обдарованиї учнівської молоді Яблунівської сільської ради на 2022-2025 роки   5 000,00 5 000,00    
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма фінансової підтримки первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення медичної допомоги населенню громади на 2023 рік   707 500,00 707 500,00 - -
113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку Соціальний захист окремих категорій населення Яблунівської сільської ради  на 2023 рік   1 000,00 1 000,00 - -
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, на підвідомчій території Яблунівської сільської ради на 2022-2026 роки.   11 000,00 11 000,00 - -
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма компенсації фізичним особам ,які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі  Яблунівської сільської ради на 2023 рік   100 000,00 100 000,00 - -
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 'Соціальний захист окремих категорій населення Яблунівської сільської ради  на 2022 рік   26 000,00 26 000,00 - -
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма організації та проведення громадських робіт на території Яблунівської сільської ради на 2022-2026 роки   59 000,00 59 000,00 - -
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 'Соціальний захист окремих категорій населення Яблунівської сільської ради  на 2023 рік   83 000,00 83 000,00 - -
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма матеріально-технічного та фінансового забезпечення КЗ "Центр дозвілля, культури та розвитку" на території Яблунівської сільської ради на 2023 рік   2 689 500,00 2 689 500,00    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою населених пунктів Яблунівської сільської ради на 2022-2026 роки   828 400,00 828 400,00    
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма розвитку цивільного захисту в Яблунівській  сільській раді на 2023 рік   50 000,00 50 000,00 - -
.0118330 8330 .0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Програма охорони навколишнього природного середовища Яблунівської сільської ради на 2022-2023 роки   8 000,00   8 000,00  
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони Програма територіальної оборони Яблунівської сільської ради на 2022-2023 роки   15 000,00 15 000,00 - -
X X X УСЬОГО X X 6 191 900,00 5 848 700,00 343 200,00 0,00

 

                     
             
            Додаток 5 до проекту рішення  сесії Яблунівської сільської ради  ««Про бюджет Яблунівської  сільської територіальної  громади на 2023 рік»
  РОЗПОДІЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт  об`єктів  виробничої, комунікаційної  та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2023 році
  код бюджету 25560000000                
  Код                                                                                          Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код                                                    Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код                                                                                                                 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта будівництва/ вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість  будівництва, гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  0100000     Яблунівська сільська рада     600000,00   600000,00  
  0110000     Яблунівська сільська рада     600000,00 0,00 600000,00  
  0117321 7321 0443 Будівництво-1 освітніх установ та закладів «Капітальний ремонт твердопаливної котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Дубовий Гай Прилуцького району Чернігівської області» 2023 600000,00   600000,00 100
      Х Х Х УСЬОГО Х Х Х   600000,00 Х
                     
                     
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

На даній сторінці оприлюднюються офіційні документи громади: розпорядження, рішення, проекти рішень.

Критерії пошуку документів:

Результати голосування
19 сесія 8 скликання
№Результати голосування
27.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№14
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№13
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№12
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№11
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№10
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№09
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№08
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№07
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№06
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№05
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№04
26.01.2022
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№01
26.01.2022
1 файл
Результати голосування
19 сесія 8 скликання
№Результати голосування
25.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№89
23.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№88
23.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№87
23.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№86
23.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№85
14.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№83
14.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№82
14.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№81
14.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№80
14.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№79
14.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№78
14.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№77
14.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№76
14.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№75
14.12.2021
1 файл
Рішення виконавчого комітету
Рішення виконавчого комітету 8 скликання
№74
14.12.2021
1 файл

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь