Яблунівська громада

Чернігівська область, Прилуцький район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення сесії Яблунівської сільської ради «Про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2022 рік»

Дата: 09.06.2021 15:02
Кількість переглядів: 24

   1.Опис проблеми

Необхідність встановлення ставок акцизного податку зумовлена потребою приведення процедури прийняття регуляторного акту вимогам діючого законодавства. В зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу встановлено ставки акцизного податку. Податковий кодекс України, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, врегулювання відносини, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів. Прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів здійснюється відповідно до розділу ХІV Податкового кодексу України.

Аналіз впливу регуляторного акту рішення Яблунівської сільської ради «Про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2022 рік» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 ( зі змінами та доповненнями). Відповідно до підпункту 12.4.4 пункту 12.4 статті 12 Податкового кодексу України, до повноважень сільських рад належить встановлення ставки акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу.

   Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)                                                       Так                          Ні

Громадяни                                                                +

Органи місцевого самоврядування                         +

Суб’єкти господарювання                                        +

У тому числі суб’єкти малого підприємництва       +

   2.Мета та завдання регулювання

Метою регуляторного акту є встановлення на території ради ставок акцизного податку відповідно до законодавства. Неврегульованість даного питання може призвести до зменшення надходжень до бюджету сільської ради. Завданням запропонованого проекту рішення є встановлення розмірів ставок акцизного податку.       3.Механізм та заходи досягнення задекларованої мети та завдань

Даним регуляторним актом передбачається: встановити економічно обґрунтовані ставки акцизного податку. Прийняття такого регуляторного акту, надасть можливість встановити ставку акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що буде діяти на території Яблунівської сільської ради, відповідно до змін у Податковому законодавстві. До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде внесений на затвердження сесії сільської ради. Затверджений регуляторний акт та звіт відстеження результативності до нього будуть оприлюднені. Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, а також принципу прозорості та врахування громадської думки. Дія регуляторного акту поширюється на територію Яблунівської сільської територіальної громади.

   4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи                                                                                      Опис альтернативи

Неприйняття регуляторного акта

(залишення існуючої на даний момент ситуації без змін).        По закінченню 2021 року діюче на території

                                                                                                       Яблунівської сільської ради рішення про

                                                                                                        встановлення акцизного податку має бути

                                                                                                        скасовано як таке, що не пройшло регуляторну

                                                                                                        процедуру і не поширюється на подальші періоди.

                                                                                                       Суб’єкти господарювання залишаться без

                                                                                                        нормативного акта. Відповідно до підпункту 12.3.5

                                                                                                        пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України

                                                                                                        єдиний податок буде справлятись виходячи з норм

                                                                                                        Кодексу із застосуванням мінімальних ставок

                                                                                                        податку для суб’єктів господарювання, які будуть

                                                                                                        дорівнювати 0 відсотків, що суттєво погіршить

                                                                                                        надходження до місцевого бюджету у 2022 році.

Прийняття регуляторного акта відповідно до

Податкового кодексу України із встановленням ставок,

що пропонуються проектом регуляторного акта.                        Забезпечення досягнення цілей державного

                                                                                                         регулювання. Сталі надходження до місцевого

                                                                                                         бюджету. Належне фінансування програми

                                                                                                         соціально - економічного та культурного розвитку

                                                                                                         громади

5.Обгрунтувння можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат на його впровадження, крім витрат на оприлюднення проекту регуляторного акту та затвердженого рішення. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку змін законодавства України у сфері регулювання питання, що стосується місцевих податків і зборів. Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні. Цілями державного регулювання є збільшення грошових надходжень від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Після прийняття даного регуляторного акту передбачається збільшення надходжень до місцевого бюджету. Передбачається, що суб’єкти підприємницької діяльності – платники акцизного податку будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог. Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як суб’єктами підприємницької діяльності, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету, призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і всієї сільської ради в цілому.

6.Прогноз впливу на бізнес-середовище та корупцію

Прийняття даного рішення сприятиме розвитку громади та покращить наповнюваність місцевого бюджету. Запропоноване рішення не передбачає будь-якого впливу на корупцію.

7.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

З боку органів місцевого самоврядування передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акта. Прогнозувати виконання вимог з боку СПД на даному етапі неможливо. Так як цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства у цій сфері, тому цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.

   Аналіз вигод та витрат:

   Сфера інтересів ради:

   Вигоди - встановлення чіткого та прозорого механізму встановлення ставок акцизного податку на території сільської ради, збільшення надходжень до місцевого бюджету, приведення нормативно - правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства.

   Витрати – витрати на оприлюднення проекту регуляторного акту та затвердженого рішення.

   Сфера інтересів суб’єктів підприємницької діяльності:

    Вигоди – визначення чіткого порядку ставок акцизного податку.

    Витрати – збільшення податкового навантаження.

   Сфера інтересів громадян:

    Вигоди – покращення соціального забезпечення, активізація економічного та соціального розвитку громади.          Витрати – відсутні.

8. Строк дії акту

Зазначений проект регуляторного акту є загальнообов’язковим до застосування на території ради. Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акту. У разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння акцизного податку відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту відповідно до законодавства. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження результативності. Ставки місцевих податків і зборів вступають в дію згідно чинного законодавства.

9. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників;

- обсяги надходжень акцизного податку до бюджету.

10.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

  Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється в порядку, визначеному законодавством України після набрання чинності рішення. Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку. З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування. У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до місцевого бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь